• 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015


 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Stručná historie

Historie Bzuk o.s. - ilustrace
 • 2022 - Návrat k "normálu", Stroj času, Chrudim (o)žije

 • 2021 - 10 let existence "Bzuku", COVID stále řádí

 • 2020 - Korona-krizový rok

 • 2019 - Vzhůru na Olymp

 • 2018 - Přeplněný tábor, poprvé na Monacu

 • 2017 - Škola čar a kouzel, Škrovád našim "domovem"

 • 2016 - čarodějnice ve Škrovádě, návrat Hvězdné brány

 • 2015 - Akce ve Škrovádě, spolek Bzuk

 • 2014 - Nový areál Budislav, spolupráce s Bítovany

 • 2013 - Nový web, hvězdná brána, opouštíme Zbyslavec

 • 2012 - První krůčky Bzuka

 • 2011 - Konec LDT Seč, zrod občanského sdružení Bzuk

 • 2010 - Buřtyjáda, program návštěvního dne

 • 2009 - Logo, vlajka, LDT Seč

 • 2008 - Příručka, kostýmy, pouťové setkání, drakiáda

 • 2007 - Návštěvní odpoledne

 • 2006 - Počátky táborové činnosti

Počátky táborové činnosti

Počátek činnosti

V květnu tohoto roku bylo na poslední chvíli a naprosto nečekaně Petru Blažkovi nabídnuto místo hlavního vedoucího letního dětského tábora, které po zvážení přijal, aniž by zcela přesně věděl, co ho vlastně čeká. V tu chvíli se stal osobou zodpovědnou za průběh 16 denní dětské rekreace pořádané Odborovou organizací PV OS TOK při a.s. Evona Chrudim, řízenou paní Annou Ptáčkovou. Tábor se „honosil“ léty zavedeným názvem Jiskra Na Bělidle.

Tábor 2006

Co se počtu zúčastněných dětí týče, byl tábor méně početný (45 dětí). Menší byl samozřejmě i počet vedoucích (9). Kromě Petra, seznamujícího se s postem hlavního vedoucího, se tábora zúčastnila Anna „Aňa“ Pytlíková a dále například Eliška Kopecká, Jana Machačová, Petra Medunová či Jiří „Bery“ Beran. Za zmínku jistě stojí i to, že se tento rok tábora ještě jako děti zúčastnili např. Zbyněk „Zbyšek“ Trojan, Vladimír Trojan či Magda Kartáková.

Celotáborová hra "CTH"

Námětem celotáborové hry bylo putování časem. Toto téma bylo zvoleno z touhy po změně a možnosti, jak vyzkoušet více období a příští rok vybrat to, které bylo pro děti nejzajímavější. Námi zavedenou novinkou je využití kostýmů a dekorací navozujících atmosféru dané doby. Celotáborová hra je náročná především z důvodů velkého množství potřebných doplňků a všeho ostatního s námětem spojeného. I proto nás Stroj času 2006 prověřil organizačně, fyzicky, ale především psychicky. Odvahu zopakovat ho jsme měli až v roce 2009 ve spojitosti s výročím areálu.

Konec tábora 2006

Změna hlavního vedoucího způsobila, že si mnozí vedoucí poprvé uvědomili rozdíl mezi táborem a rekreací – rekreace pouze pro děti, nikoli pro vedoucí. Tábor proběhl, jak nejlépe bylo s našimi tehdejšími schopnosti, vědomostmi a zkušenostmi možné a děti odjížděli domů spokojené.

Návštěvní odpoledne

Tábor 2007

Po prvním roce bylo jasné, že je třeba změnit systém organizace, přípravy i realizace tábora. Jedním z kroků bylo navýšení počtu lidí týmu starajícího se o děti z 9 na 14. Jednalo se o 6 vedoucích, 6 praktikantů, hl. vedoucího a nově i jeho zástupkyni Martinu Janečkovou. V týmu začíná působit nově např. Zbyněk „Zbyšek“ Trojan a Radka Pecinová. Počet dětských táborníků se také zvyšuje.

Celotáborová hra "CTH"

Děti čeká pohádkové téma - hledání Dračího vejce. Na první pohled velmi „dětinské“ téma zaujalo i nejstarší účastníky tábora.

Návštěvní odpoledne

Novinkou tohoto roku je určení jednoho odpoledne jako návštěvního. Děti mohou s rodiči dokonce opustit areál, zajet si do města apod. Tábor byl klidnějšího duchu.

Příručka, kostýmy, pouťové setkání, drakiáda

Táborová Příručka

Při přípravách tábora vzniká z důvodu ujasnění si pravidel Příručka pro vedoucí a praktikanty letního dětského tábora Seč. Tato brožura obsahuje pravidla průběhu tábora, systém organizace, základy první pomoci a právních předpisů. Co je psáno, to je dáno:)

Tábor 2008

Tábora se poprvé účastní Zdeněk Doležal, Miroslav „ MiQa“ Kubišta, Martina Šulcová a Lucie Horáčková. Tým zůstává v počtu 14 lidí, postu zdravotnice se poprvé ujímá MUDr. Alena Květoňová. Tábor praská ve švech, neboť 86 dětiček znamená téměř naplnění kapacity areálu a především – dvojnásobný počet dětí během dvou let existence, což nás potěšilo. Potřebného materiálu, doplňků a dekorací je již tolik, že je na stěhování poprvé využito dodávkového vozidla.

Táborové kostýmy

Novinkou tohoto roku je, že si téměř celý táborový tým v kostýmech přebírá děti již na nádraží v Chrudimi.

Celotáborová hra "CTH"

Pirátská výprava kapitána Skulla se stala jednou z nejhezčích a nejzajímavějších celotáborových her pro děti i vedoucí. Toto téma pohltilo všechny přítomné. Společně se vydáváme na dobrodružnou plavbu. Na okraji tábora kotví pirátský koráb, v tábořišti lze spatřit pirátského potkana Jacka, děti získávají mince, hledají poklad. Mince – několik pytlů víček od PETlahví – jsou po táboře věnovány na charitativní účely.

První pouťové setkání s dětmi

Po skončení tábora přicházíme s další novinkou. Poprvé organizujeme Pouťové setkání s dětmi. I zde se prezentujeme v kostýmech, čímž se stáváme nepřehlédnutelnými a získáváme spousty výhod v podobě téměř nekonečně prodloužených jízd na atrakcích.

První Drakiáda

Protože nám děti chybí stále více, pořádáme první ročník Drakiády. Účast je větší, než jsme očekávali, a zábavy si užili dostatečně všichni zúčastnění. Příjemně strávené odpoledne nám do žil vlilo novou energii, radost a elán.

Logo, vlajka, LDT Seč

Nové logo, vlajka

Oficiálně představujeme Aňou vytvořené logo – houbu s komárem, necháváme si vyrobit vlajky a na přihláškách se prezentujeme již známým názvem: „letní dětský tábor Seč“. Počet přihlášených dětí nás nutí další zájemce z kapacitních důvodů bohužel odmítat. To nás mrzí, na druhou stranu se jedná o potěšující důkaz, že je o náš tábor zájem.

Tábor 2009

Přípravy dalšího tábora začínají již téměř klasicky změnami v týmu vedoucích a praktikantů. Z vlastního rozhodnutí odcházejí po 3 letech spolupráce Eliška, Janinka, Petra a Martina. Novými posilami se stávají Martin „Brácha“ Blažek, Roman Šulc, Iva Pecinová a Simona Ličková. Na táboře se poprvé, zatím pouze jako návštěva a pomocníci, objevují Lukáš „Cucin“ Voborník a Vojtěch Kovářík. Funkci zástupkyně hlavního vedoucího začíná neoficiálně zastávat Anna „Aňa“ Pytlíková

Celotáborová hra "CTH"

U příležitosti 50 let existence areálu se vracíme k celotáborové hře Stroj času. Hra je propracovanější a ucelenější. Tábor začíná simulovaným pádem letadla a oživováním pilota. Vojenská kombinéza a padák na zádech vzbuzuje u mnohých dětí naprosto reálné pocity a táborová fotografka je obviněna z hyenismu.

Rituál a doprovodné akce tábora

Poprvé se objevuje motiv rituálu – každý večer procházíme strojem času zahaleným mlhou, abychom se ráno probudili v jiné době (podpořené noční přeměnou dekorací) a za jiné hudby. Máme tu čest se na táboře poprvé setkat se skupinou historického šermu Lucrezia, pomalovat osobní vozidlo ve stylu Hippies, či si užít i s rodiči koncert rockové kapely Epitaph. Pravdou zůstává, že názory na vhodnost výběru této kapely se dodnes rozcházejí.

Pouťové setkání, drakiáda

Potáborové pouťové setkání je již samozřejmostí. Hlasováním byly zvoleny kostýmy z doby ledové. Vidět v horkém letním dni partu „šílenců“ v zimních kožiších procházejících se přeplněným náměstím bylo jistě k nezaplacení. A především k nepřehlédnutí. Děti se za nás kupodivu nestyděly. Příchod podzimu je opět oslaven Drakiádou.

Budoucnost tábora LDT Seč

Poprvé je nejistá budoucnost tábora. Dle sdělení paní Ptáčkové není jistá další existence odborového svazu, tedy organizátora tábora. S tím jsou spojeny i obavy o budoucnost areálu, jež je majetkem nikoliv a.s. Evona, ale právě odborového svazu. Zmocňuje se nás panika, poprvé uvažujeme o založení občanského sdružení a informujeme se o vhodných areálech v okolí, protože nechceme přijít o tuto nádhernou celoroční práci, jež je nám radostí. Černé vize se naštěstí nenaplňují a můžeme se v klidu plně věnovat přípravám dalšího tábora.

Buřtyjáda, program návštěvního dne

První buřtyjáda

Po dlouhé zimě přicházíme s dalším projektem, nápadem, jak se setkat s dětmi. Pořádáme táborovou Buřtyjádu ve westernovém stylu. Akce je spíše menšího, rodinného rázu, o to je však milejší a příjemnější. Rodiče si užívají slunného odpoledne v klidném místě, i pro ně je však, stejně jako pro děti, připraveno několik her. Společné opékání uzenin je tečkou za krásným dnem. Úspěch této akce překvapil i nás samotné.

Tábor 2010

Táborový tým se rozrůstá o Štěpána „Mikliho“ Miklase, Vojtěcha Kováříka, Lukáše „Cucina“ Voborníka a Kamilu Tomkovou. Své místo po 4 letech opouští z vlastního rozhodnutí a přesvědčení Jiří „Bery“ Beran. Zástupkyní hlavního vedoucího se oficiálně stává Bc. Anna „Aňa“ Pytlíková. Jako návštěva se tábora pár dnů účastní Magda Kartáková a Martin Pytlík.

Ozvučení areálu

K ozvučení areálu je využito výkonných reprobeden, zesilovače, mixážního pultu a zapůjčeného megafonu. Děti jsou k celotáborovým aktivitám svolávány tematickou písní místo doposud využívané kolejnice. Hudba je využita i jako budíček či večerka.

Návštěvní den

Návštěvní den je po předchozích špatných zkušenostech změněn. Děti neopouští areál, ale je pro ně i rodiče připraven program. O zábavu se stará Duo Vrabec a Vrabec, žíznivci se mohou osvěžit točenou Kofolou či míchanými drinky v baru U Zemiho. Děti si z tábora mohou na památku, kromě pohledů, odvést nově i placku s naším logem. Neopakovatelným zážitkem se pro děti stává možnost vzletu v horkovzdušném balónu.

Celotáborová hra "CTH"

První dny naší Cesty na Olymp probíhají v klidu a pohodě. Večer co večer se scházíme u kruhu z loučí, jejichž záře nám připomíná splnění hrdinských činu. Až poslední pochodeň vzplane, hrdiny nazývat smíme se a na horu Olymp cesta je nám otevřena.

Pouťové setkání, Drakiáda

Po skončení tábora probíhá již tradiční pouťové setkání a podzimní Drakiáda, oboje bohužel narušené slabším či silnějším deštěm. Počasí neporučíme – zatím :)

Konec LDT Seč, zrod občanského sdružení Bzuk o.s.

Tábor 2011

Rok 2011 přináší větší změny v personálním obsazení. Z důvodu ročního pracovně-poznávacího pobytu ve Vancouveru se tábora neúčastní Martin „Brácha“ Blažek. Spolupráce je ukončena s Ivou a Radkou Pecinovými, z osobních důvodů odchází Martina a Roman Šulcovi. Novými členkami se stávají Lucie Kovařičová, Nela Skokanová, Anna Červová a Šárka Husáková. Pár dní s námi opět stráví i Magda Kartáková a Martin Pytlík.

Táborové disco

Táborové diskotéky jsou nově v režii DJ Cucina, hrány na vlastní aparatuře, s vlastními světly. Začíná jeden z nejhezčích a týmově nejlepších táborů.

Celotáborová hra "CTH"

Středověké téma všechny přítomné pohltí, každý se chce stát rytířem, vysvobodit zakletou Bílou Paní. Večer co večer vzplane nová svíce na rytířském svícnu připomínající nám prokázání dané ctnosti. Závěrečné vysvobození prokleté šlechtičny jistě zůstane dlouho v srdcích všech přítomných.

Lucrecia

V průběhu tábora se znovu setkáváme s kamarády z šermířské skupiny Lucrezia. Nešťastnou náhodou sice dojde k poranění jednoho z jejich členů, ovšem naštěstí ne vážnému.

Návštěvní den

Návštěvní den je uspořádán podle minulý rok vyzkoušeného vzorce. A opět s úspěchem. V areálu to chvílemi vypadá jak na mořské pláži. Všude se rozprostírá klid a pohoda.

Nepříjemnosti tábora

Ačkoli vztahy mezi vedoucími, praktikanty a dětmi jsou vynikající, problém nastává s provozním personálem. Příčinou sporu se stalo najmutí z pohledu hlavního vedoucího nevhodné osoby jako pomocné kuchyňské síly. S touto osobou máme špatné zkušenosti již z let minulých. Pomocným silám byl zakázán přístup mezi děti. Zásadní problém nastal v okamžiku, kdy se tato osoba začala dožadovat přístupu mezi děti a v tomto svém jednání nalezla podporu u předsedkyně odborové organizace. Přístup k dětem samozřejmě nebyl povolen, což bylo provozním personálem i paní Ptáčkovou přijato velmi negativně. Tábor doběhl ve velmi napjaté atmosféře mezi výchovnými pracovníky a provozním personálem, kterou naštěstí děti nepostřehly a mohly si tak v klidu užít zbytek pobytu.

Pouťové setkání

Na pouťové setkání dorazilo snad nejvíce dětí v historii této akce. Počasí nám přálo a naše středověké oblečení upoutalo pozornost nejen nespočtu lidí, ale dokonce i pana novináře.

Oddělení od LDT Seč

Dne 20. 9. 2011 nám bylo oznámeno, že se s námi na základě sporu z uplynulého tábora rozhodla Odborové organizace zastoupená p. Annou Ptáčkovou po šesti letech ukončit spolupráci. Přestáváme s ní tedy mít cokoli společného. Vzhledem k obsazenosti areálu si tábořiště nelze ani pronajmout. Jsme tedy nuceni odejít z areálu, který byl pro nás letním domovem, ve kterém jsme s dětmi prožili 6 krásných letních pobytů, do kterého jsme se rádi vraceli nejen na tábory a předtáborová školení. Opouštíme areál, ve kterém po nás zůstávají hodiny odvedené práce, ať už se jedná o tábor samotný, či bezplatnou pomoc při jarních úklidech, odzimovávání, natírání budov a okenic apod.

Co nám zbylo...

Kromě názvu nám zůstává logo, jehož autorkou a tedy i majitelkou je prokazatelně Bc. Anna Pytlíková, velké množství z vlastních zdrojů nakoupených či vyrobených kostýmů, dekorací a doplňků, zvuková a světelná technika a mnoho dalšího vybavení. Důležitější je však odhodlání, nápady a chuť do nádherné práce s dětmi. I toho máme dostatek a věříme, že se v létě opět všichni společně sejdeme pod naší, ve větru vlající, vlajkou. Ač jinde, stále to budeme my a náš letní dětský tábor, na který jste zvyklý. Kostýmy, dekorace, diskotéky, doprovodné akce a hlavně – přátelství, láska, radost, porozumění, pohoda a štěstí. Srdcem a duší našeho tábora byly, jsou a vždy budou nadšením a spokojeností rozzářené dětské oči. Máme vás rádi.

Nové tábořiště

Po dlouhém hledání a těžkém rozhodování bylo novou táborovou základnou zvoleno tábořiště Zbyslavec. Jak se osvědčí, ukážou další roky. Termín tábora zůstává stejný, prvních 15 dní v červenci. Bohužel dochází k nárůstu ceny za pobyt z důvodu pronájmu areálu (areál na Seči patřil pořádající odborové organizaci a tedy byl zapůjčen zdarma). Věříme, že toto nebude pro rodiče nepřekonatelnou překážkou a v létě se opět setkáme s většinou „našich“ milovaných dětiček i s dětmi novými.

Pouťové setkání, Drakiáda

Na podzim probíhá další ročník Drakiády, tentokráte s lepším počasím, což se projevilo i na hojné účasti. Poprvé oficiálně zazní náš nový název – Bzuk, občanské sdružení.

Založení a vznik o.s. Bzuk

Dne 9.11.2011 je ministerstvem vnitra oficiálně zaregistrováno občanské sdružení Bzuk. Jedná se o počátek nové éry naší činnosti. Zakládajícími členy jsou Petr Blažek, Bc. Anna „Aňa“ Pytlíková a Martin Blažek, předsedou sdružení je zvolen Petr.

První krůčky Bzuka

Nový začátek

Nový začátek je plný napětí a očekávání. Povede se nám vše tak, jak chceme? Dokážeme si udržet dobrou pověst a přízeň rodičů, dětí a přátel i pod novým názvem, v novém areálu? Kdo s námi zůstane, kdo naše řady opustí? Pro koho bude náš tábor příliš drahý? Zároveň jsme však plni energie, elánu, chuti do práce a budování toho, co jsme na Seči započali a nyní můžeme pozvednout ještě výše, pro radost naši, ale hlavně dětí a okolí.

Jarní činnost

Jarní činnost je spojena především s propagací našeho sdružení, naší práce, našeho tábora. 

Nové letáky, přihlášky, akce na naše zviditelnění se. I přesto nám zůstává dost sil uspořádání sportovního miniodpoledne. Účast není nejvyšší, ale my jsme si akci užili. První velkou akcí Bzuka je Slet čarodějnic a čarodějů pořádaný ve spolupráci s Restaurací a Penzionem U Nováků. Tato veselice proběhla v Bítovanech a účast byla nad naše očekávání. 

Pro děti byly připraveny hry a večerní diskotéka. Všichni si mohli pochutnat na grilovaném selátku či něčem dobrém k pití. Upálení živé čarodějnice mnoho z přítomných dojalo, večerní hrátky s ohněm pak byly příjemnou tečkou za celým prodlouženým odpolednem. Dle ohlasů se akce povedla, lidem se líbila a pochvalné názory značí, že Bzuk vykročil na svou životní pouť tou správnou nohou (nebo křídlem?).

Květen

V květnu jsme se s Bzukem poprvé prezentovali na chrudimské Bambiriádě a troufám si říci, že úspěšně. Naše „indiánská“ prezentace zaujala nejednoho návštěvníka. Stejným přínosem a příjemným rozptýlením byla i naše účast na akci Hurá na prázdniny, zapomenout nemůžeme ani na dětský den ve Stolanech.

První tábor

Začátkem července proběhl náš první tábor pod hlavičkou Bzuk, o.s. Počet dětí byl sice menší, než na jaký jsme byli z předchozích let zvyklí, což bylo pravděpodobně zapříčiněno změnami i nutným navýšením ceny, ale jsme přesvědčení, že všech 57 dětí si tábor s námi opět pořádně užilo. Ochraňovat Totem Eldoráda totiž není nic jednoduchého. Děti nebyli samozřejmě ochuzeni ani o napínavou celotáborovou hru, ani o doprovodné akce, včetně návštěvního dne s plnou parádou tak, jak jsme zvyklí. Věříme, že příští roku budou ještě zajímavější, krásnější a s větším počtem dětí. Po táboře samozřejmě opět následovalo pouťové setkání, tentokráte v indiánském duchu.

Chrudimský pejsek

V polovině září se uskutečnila akce Chrudimský pejsek. Počasí sice stálo proti nám, dalo by se říci, že psa by člověk ven nevyhnal, ale ani to nás neodradilo od možnosti setkat se s dětmi a připravit jim trochu rozptýlení na této akci.

Buřtyjáda

Koncem záři bylo oživeno Brutal city a uskutečnil se druhý ročník Buřtyjády. Tato akce nepatřila k nejlidnatějším, ale ti, co přišli, jistě nelitovali. Hry, zábava, opékání buřtů, prostě klid, mír a pohoda.

Drakyjáda

V měsíci říjnu jsme uspořádali již tradiční Drakyjádu. Účast byla poměrně hojná, vítr vál a draci krásně létali. Pro účastníky byly připraveny sladké odměny i věcné ceny pro nejlepší pouštěče draků.

Podzim

V dušičkovém období jsme přišli z další novinkou. V restauraci a penzionu U Nováků v Bítovanech jsme uspořádali Strašidelný dušičkový večer. Tato akce se setkala s velmi kladným ohlasem i hojným počtem návštěvníků. Kromě soutěže o nejstrašidelnější masku a strašidelné diskotéky proběhlo dlabání dýní i další doprovodný program.

Za naši celoroční snahu nás v listopadu ocenilo město Chrudim, které našemu občanskému sdružení poskytlo finanční dotaci, za což moc děkujeme. Víme, že naše činnost není přehlížena a i díky těmto financím, můžeme připravovat pro děti další a zajímavější akce.

Zima

Začátkem prosince se v chrudimské sportovní hale konal Mikulášský karneval. Na této akci jsme dostali důležité role Mikuláše, andělů a čertů, čehož jsme se s chutí ujali. Po našem zásahu nezůstalo jedno oko suché :)

Úplný závěr roku 2012 patřil našim ohňovým hrátkám, se kterými jsme vystoupili přesně na přelomu roku 2012/2013 na silvestrovském večeru v Bítovanech. Věříme, že naše zapálení pro věc nám zůstane i do dalších let a všem lidem okolo nás budou štěstím zářit oči tak, jako naše pochodně a silvestrovské rachejtle.

Děkujeme!

Díky moc všem, kteří jste u nás první rok stáli a podporovali nás. Doufám, že jsme vás nezklamali a zůstanete nám věrni i v letech následujících.

Nový web, hvězdná brána, opouštíme Zbyslavec

Zimní radovánky

Únor nás svou štědrou nadílkou „vyprovokoval“ k uspořádání akce na sněhu – Zimních radovánek. Akce se uskutečnila na bývalé ploché dráze v Chrudimi. O co bylo méně účastníků, o to byla větší zábava. Zavzpomínali jsme na dětství, sáňkovali, bobovali, sjížděli kopec na igelitových pytlích… Celá akce byla zakončena stavbou sněhové pevnosti a následnou „koulovací“ bitvou.

Březnové školení

V polovině března proběhlo povinné školení výchovných pracovníků dětského tábora. Během víkendu jsme probrali právní předpisy týkající se zotavovacích akcí a práce s dětmi a mládeží, první pomoc, skupinová dynamika, teorie her a další legislativu. Náplní setkání bylo i podrobnější plánování a příprava celotáborové hry pro připravovaný tábor. Již setkání samotné se neslo v duchu „hvězdné brány“.

Výroba hvězdné brány

Velkolepé táborové téma si žádá velkolepé dekorace. V průběhu jarních měsíců byla tedy každá volná chvíle věnována výrobě repliky hvězdné brány. Velké díky patří Martinu Blažkovi za překreslení a úpravu plánů, Lukáši „Cucinovi“ Voborníkovi za elektroinstalaci, Lukáši „Zemimu“ Zemanovi za poskytnutí prostor ve své dvojgaráži a Anně Pytlíkové za výtvarnou část tvorby. Výše jmenovaní se společně s Petrem Blažkem, Pavlem Stahoněm a Kateřinou Vojtovou podíleli i na tvorbě samotné – tedy řezání, broušení, vrtání, šroubování... Hotová brána svou velikostí i propracováním vzbudila velký obdiv, dílo se tedy podařilo.

Pálení čarodějnic

Odpoledne plné her a zábavy pro děti i rodiče jsme opět uspořádali ve spolupráci s Restaurací a penzionem U Nováků v Bítovanech. Ač byla čarodějnická hranice menší než v roce minulém, doprovodná show dodala akci tu správnou atmosféru. Děti s lampiony, chycení čarodějnice, vsazení do klece, průvod s pochodněmi, odsouzení, upálení… Jak ve středověku. Večer byl zakončen ohnivou show a diskotékou pro děti.

Dny dětí

V rámci propagace našeho občanského sdružení jsme rádi využili možnosti prezentovat svou činnost na dětských dnech a dalších akcích pro veřejnost. Konkrétně se jednalo o Den Země na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, Dětský den pořádaný motoclubem Black Horses na Resselově náměstí v Chrudimi, Dětský superden na pardubickém dostihovém závodišti, Ilonou Jeníčkovou pořádanou akci Hurá na prázdniny s českými potravinami v chrudimském parku Na Střelnici a Den dětí s dobrovolníky v Městském parku Chrudim. Rovněž jsme se zúčastnili akce Chrudimský pejsek.

Bambiriada Chrudim

Náš prezentační stánek nechyběl ani na chrudimské Bambiriádě. Jeho dominantou byla naše hvězdná brána, a i díky ní jsme se stali jednou z největších atrakcí akce.

Letní dětský tábor Vesmírný průchod

Letní tábor inspirovaný americkým seriálem Hvězdná brána byl plný napětí, dobrodružství a nečekaných situací. Propracované dekorace i promyšlený příběh vtáhl do děje všechny přítomné. Průchody na jednotlivé „mise“ skrz blikající a mlhu vypouštějící bránu patří mezi nezapomenutelné zážitky, obzvláště pokud se jednalo o noční aktivace. Podrobnější informace o průběhu celotáborové hry naleznete v záložce Minulé tábory. V průběhu tábora nás však potkaly i nepříjemné chvíle. V areálu každou chvíli něco nefungovalo, ať už šlo o noční osvětlení, teplou vodu či filtraci bazénu a ani kvalita jídla naprosto neodpovídala účtované ceně. V okamžiku kdy se k výše uvedenému přidaly téměř každodenní hádky s panem provozním z důvodu jeho neochoty cokoli řešit, bylo rozhodnuto – Zbyslavec nikdy více! Je potřeba začít hledat nový areál. Z pohledů dětí byl však tábor vydařený, což nás moc těší. Jsme rádi, že jsme je dokázali ochránit před těmito negativními vlivy.

Pouťové setkání

U příležitosti chrudimské pouti došlo již tradičně k setkání s našimi táborníky, tentokráte v duchu Vesmírného průchodu, tedy v maskáčích a uniformách. Rozhodně jsme byli nepřehlédnutelní – naše „Jaffy“ stráž byla k vidění u Zemiho stánku s občerstvením.

Podzimní reflexe

Podzimní reflexe Na konci října se uskutečnilo setkání táborových pracovníků v chrudimské restauraci U Sladovny. Náplní byla reflexe a zpětná vazba k realizovaným akcím a vize pro rok 2014.

Strašidelný dušičkový večer

Po loňské dobré zkušenosti jsme i tento rok uspořádali „halloweenskou“ akci. Místem konání se stala hospoda U Špejlíka v Orli. V průběhu večera proběhlo např. dlabání dýní či soutěž o nejstrašidelnější masku. Nechyběla ani ohnivá show a diskotéka.

Mikulášská nadílka

Poslední akcí tohoto roku byla naše účast na Mikulášském karnevalu pořádaném Ilonou Jeníčkovou v chrudimské sportovní hale. Měli jsme tu čest stát se čerty, anděly a Mikulášem a předat dětem balíčky. Děkujeme za pozvání.

Nový areál Budislav, spolupráce s Bítovany

Jarní školení

Rok 2014 zahajujeme víkendem pro vedoucí a praktikanty letního tábora. Setkání se uskutečnilo ve skautském srubu v obci Žumberk. Jak takové setkání vypadá? Stmelovací hry, plánování tábora, školení legislativy a právních předpisů, proškolení první pomoci, teorie her…. Na tábor jsme připraveni!

Čarodějnice v Bítovanech

V tomto roce se provozu Restaurace a penzionu U Nováků v Bítovanech ujali naši přátelé, vracíme se sem tedy s pálením čarodějnic. Spolupráce funguje, akce je vydařená, počet návštěvníků nás mile překvapuje. Lampionový průvod byl nahrazen rozluštěním vzkazu a následným lovem, úspěšná show s transportem čarodějnice však přetrvává. Večer je zakončen diskotékou pro děti, našim ohnivým vystoupením a afterpárty pro dospělé.

Dětský kaneval

Počátkem května pořádáme ve velkém sále Restaurace a penzionu U Nováků v Bítovanech Dětský karneval. Účast je hojná a milým zpestřením akce jsou i masky odvážných dospělých.

Prezentace činnosti

Jako již každoročně jsme s našim stánkem přítomni na chrudimské Bambiriádě i akci Hurá na prázdniny s českými potravinami. Náš stánek s rakví a hrobkou Drákuly sice vypadá možná trošku morbidně, na druhou stranu opět tematicky – letní tábor se ponese v duchu lovců upírů. Každopádně zaujmeme.

Nový areál

Rok 2014 byl pro nás novou výzvou – opět měníme areál. Po dvou letech v areálu Zbyslavec se přesouváme k Toulovcovým maštalím do Budislavi. Změna areálu byla provedena nejen z finančních důvodů – chceme tábor dělat levný a dostupný pro všechny. Budislavský areál je novější a udržovaný, ucelenější a celkově příjemnější, v krásné přírodě, občansky vybavené obci. Ač to může býti překvapivé, i jeho pronájem je levnější. Poprvé si pronajímáme celý areál – včetně kuchyně a přibývá nám tak "starost" se zajištěním stravování. Tento krok se celkově ukázal jako správný. Nejsme nikým a ničím omezeni, můžeme lépe dohlédnout na kvalitu stravy a především – v areálu se nepohybuje nikdo "cizí", jsme zkrátka jeden velký fungující tým kamarádů.

tábor Soumrak upírů

Vrcholem roku byl jako již tradičně letní tábor. Tentokráte jsme se zaměřili na oblast populárních upírských ság a vypravili jsme se lovit upíry. "Dráculovský" tábor s prvky hororu byl přijat s nadšením a zaujetím. A doprovodné táborové akce? Diskotéky, ohnivá show, ukázky dravců, Tonda Obal na cestách, posilovací tým.... Zkrátka více než dost. Ani letos nechybělo následné setkání s dětmi na chrudimské pouti.

Podzimní reflexe

Ani tento rok nechybělo víkendové setkání věnované zhodnocení tábora i celého roku ve skautském srubu Žumberk. Probrány byly i vize roku příštího, čas se nalezl i na hry, zábavu a stmelování týmu. V rámci tohoto víkendu proběhla i společná oslava „120tin“ Petra, Andulky, Ály a MiQi.

Halloween

Konec října patří halloweenské akci, letos opět v Bítovanech. Účast byla hojná, sál „praská ve švech“. Již tradičně proběhlo dlabání dýní, soutěž o nejstrašidelnější masku či seznámení s historií. V průběhu večera se návštěvníci dočkali dalších her, zábavy, diskotéky i ohnivé show.

Ohnivá show Bzuk

Naše ohnivá show začíná být žádaná veřejnosti, proto ke konci roku vystupujeme na 2 akcích – v hospůdce Pod Větrníkem v Chrudimi při jejím slavnostním otevření a na oslavě narozenin v obci Bořice.

Akce ve Škrovádě, spolek Bzuk

Jarní Vejšlap

V druhé polovině března jsme podnikli turistický výlet skrz údolí strádovského pekla na zříceninu hradu Strádov. V průběhu cesty jsme hráli různé hry, prošli skrz areál vodárny, ručkovali po ocelovém laně a ti statečnější z nás i brodili řeku. Počasí nám přálo a den jsme zakončili opékáním špekáčků.

Jarní školení

Jako každoročně i tento rok se uskutečnilo víkendové setkání ve skautském srubu Žumberk. V průběhu víkendu proběhlo školení potřebné táborové legislativy, první pomoci, teorie her, skupinové dynamiky, základy psychologie… Bez přípravy to na táboře zkrátka nejde. Čas jsme si samozřejmě našli i na stmelovací hry a plánování náplně letního tábora. Každé naše setkání se nese v určitém duchu. Pro toto jarní setkání jsme zvolili téma Tančírna v růžovém.

Slet čarodějnic

Poslední dubnový den patří pálení čarodějnic. Ani letos tomu nebylo jinak a opět jsme ve spolupráci s Restaurací a penzionem U Nováků v Bítovanech uspořádali velkolepé pálení čarodějnic. Hry a soutěže pro děti i dospělé, opékaní špekáčků, sele na rožni, upálení čarodějnice, ohnivá show, diskotéka…. Bylo toho více než dost. Námi pořádaná čarodějnická akce se stává známou, lidí chodí každý rok více a více.

Šipkovaná pro "Veverky"

V rámci celodenního výletu po Slatiňanech jsme pro 3. třídu ZŠ Br. Veverkových Pardubice připravili „šipkovanou“, která je hravou formou provedla skrz příjemným okruhem skrz město, park i les a v rámci jednotlivých úkolů je upozornila na zajímavá místa a pamětihodnosti. Výlet byl zakončen opékáním špekáčků a hrou na kytaru.

Tábor Po stopách piráta Skulla

Po několika letech jsme se vrátili k pirátskému námětu. Černé vlajky, kapitánský můstek, dekorace i kostýmy navozující správnou atmosféru – to vše nám pomohlo opět podtrhnout propracovanost průběhu celotáborové hry. Závěrečné nalezení pokladu na obří maketě pirátského korábu se stalo vrcholem celého dobrodružství. Pravý poklad však není zlato, stříbro a drahé kamení…. Poklad je něco více a věříme, že alespoň pár z našich táborníků si závěrečnou myšlenku zapamatovalo. Pozitivním a příjemným překvapením je, že počet dětí hlásících se na náš tábor oproti roku minulému opět stoupl. Obava o naši existenci se tedy zmenšuje :)

Pirátská pouť

Ani rok letošní se neobešel bez potáborového setkání s dětmi na chrudimské pouti.

Podzimní zpětná vazba

Na přelomu měsíce října a listopadu se uskutečnilo pravidelné setkání táborových „pracovníků“. Náplní víkendu byla reflexe a zpětná vazba k akcím v tomto roce uskutečněným, plánování akcí dalších a vize pro rok 2016. V rámci tohoto víkendu byla také uspořádána akce Halloween.

Halloween ve Škrovádě

Ani letošní rok se neobešel bez dlabání dýní, her, zábavy, diskotéky a ohnivé show. Jen místo je jiné. Využíváme příležitosti a přesouváme se z Bítovan do Hospůdky Pod Kopcem ve Škrovádě, kterou získal do pronájmu „Zemi“. Prostory jsou sice o poznání menší, než na co jsme byli zvyklí z let minulých, o to lépe je však možné nazdobit je. I přes naše obavy dorazil velký počet návštěvníků, což nás velmi potěšilo.

Mikulášský karneval s nadílkou

5.12. se konala první námi pořádaný Mikulášský karneval s nadílkou. Prostory Hospůdky Pod Kopcem jsou tematicky rozděleny na Nebíčko a Peklíčko a náležitě vyzdobeny. Pro děti jsou připraveny hry, těšit se mohou i na dětskou diskotéku. U vstupu do hospůdky andílci a čerti hlídají „Tajnou truhlu“, do které mají rodiče možnost vložit podepsané balíčky pro své děti. Štědrý Mikuláš ve správnou chvíli nadělí každému to, co si zaslouží. Příjemný večer doplněný o „afterparty“ pro dospělé ukázal, že i v malých prostorách dokážeme uspořádat velké akce.

spolek Bzuk

Ani nám se nevyhnula povinná transformace - z občanského sdružení Bzuk se stává spolek Bzuk. Věříme, že tato drobná změna náš chod nijak neovlivní. Bzuk je Bzuk a stále bude :)

Tábor Hvězdná brána, "dobýváme" Škrovád

Jarní školení

8.-10.duba 2016 proběhlo Školení výchovných pracovníků zaměřené na školení teorie a praxe první pomoci, táborovou legislativu, bezpečnost, psychologii dětí, skupinovou dynamiku, teorii a praxi her, zážitkovou pedagogiku… Nechyběli ani teambuildingové hry se zaměřením na rozvoj osobnosti a týmové práce. Tento víkend byl opravdu pekelný – nejen svou náplní, ale především tematicky :)

Škrovádské čarodějnice

V sobotu 30.dubna se uskutečnilo první škrovádské pálení čarodějnic v našem stylu. Akce proběhla v Hospůdce Pod Kopcem a přilehlém okolí. Čarodějnický slet byl určen pro všechny věkové kategorie, především pak pro rodiny s dětmi. Program začal drobnými hrami na stanovištích pro děti. Každý dětský účastník dostal za splnění úkolů buřt k opečení nad ohněm. Nechyběla ani oblíbená soutěž o nejlepší čarodějnickou masku. Součástí programu byl exkurz do historie slavnosti pálení čarodějnic. V podvečer se konala výprava do škrovádských skal za zlou čarodějnicí, která byla po chycení umístěna do klecového vozíku a v doprovodu kata a bubeníka průvodem dopravena k hranici. Jeden ze starších návštěvníků akce nevydržel „dlouhé“ čekání na čarodějnici a hranici svévolně zapálil. Naštěstí se podařilo ji alespoň částečně uhasit a s velkou dávkou odvahy mohla být čarodějnice přivázána na již hořící hranici. Večer byl zakončen ohnivou show a diskotékou nejen pro děti. Akce byla vydařená, dle hrubých odhadů se ji zúčastnilo cca 300–350 návštěvníků. Věříme, že tento počet v letech příštích ještě překonáme.

Návrat Hvězdné brány

Začátkem července proběhl další z našich letních dětských táborů. Po třech letech jsme „oprášili“ hvězdnou bránu a na motivy tohoto oblíbeného amerického sci-fi seriálu připravili celotáborovou hru. „Hvězdný“ tábor umožnil dětem zažít společné dobrodružství při putování na vzdálené neznáme planety plné nečekaných objevů a setkání. Zároveň děti prožily napínavé chvíle a okamžiky strachu při bojích s nepřáteli a při obraně naší planety. Nepřehlédnutelnou dominantou areálu se stala velkolepá hvězdná brána, skrz níž jsme podnikali výpravy do vesmíru. Z doprovodných táborových programů lze jmenovat například oblíbené diskotéky, ukázky dravců, psovodů či návštěvu vojenských jednotek a minikoncert Evy Matějovské.

Vesmírná pouť

Tradiční potáborové setkání s dětmi, letos pod názvem Vesmírná pouť, proběhlo na chrudimské pouti 6. srpna. Kromě návštěvy vybraných pouťových atrakcí měli děti možnost zavzpomínat na společně prožitý letní tábor.

Strašidelný Halloween

U příležitosti svátku všech strašidel jsme v sobotu 29.10. v Hospůdce Pod Kopcem ve Škrovádě uspořádali akci s názvem Strašidelný Halloween. Akce začala soutěží o nejlépe a nejzajímavěji vydlabanou dýni. Později se mohli odvážlivci vypravit na stezku odvahy do místních skal. Na trase je čekalo setkání s čerty, vodníky, upíry a dalšími strašidelnými postavami. Na každém stanovišti byl pro děti připraven úkol, na konci trasy je pak čekala zasloužená odměna. Večer pokračoval vyhlášením výsledků soutěže o strašidelný obrázek a nejstrašidelnější masku. V průběhu celého večera byly nejen pro děti připraveny drobné hry a soutěže. V rámci „vzdělávacího okénka“ měli účastníci možnost dozvědět se informace o Dušičkách, Halloweenu a Samhainu, svátcích, které jsou spojeny s přelomem měsíců října a listopadu. Večer byl zakončen diskotékou nejen pro děti. Akce se zúčastnilo cca 200 návštěvníků, a především stezka odvahy měla velký úspěch.

Podzimní „dojezd“

Ve dnech 28.-30.10. se uskutečnil víkend s názvem Reflexe a zpětná vazba pro dobrovolníky spolku Bzuk. Náplní bylo zhodnocení celého roku a uskutečněných akcí. Nechyběli ani plány a vize pro rok 2017. Víkendové setkání bylo spojeno s uspořádáním Halloweenského večera.

Mikulášská nadílka

Mikulášský večer s nadílkou proběhl v podvečer 3.12. opět v prostorách naší oblíbené Hospůdky Pod Kopcem. Při příchodu měli rodiče možnost umístit do tajné truhly balíček pro své děti spolu se seznamem jeho dobrých a špatných skutků. V průběhu samotného programu čekaly na děti úkoly od andělů a Mikuláše. V ohlédnutí do minulosti měli návštěvníci možnost zjistit, že tradice spojené se svátkem sv. Mikuláše byly v minulosti pojímány rozličným způsobem. Hry a soutěž o nejlepší masku čerta či Mikuláše vyplňovaly čekání na příchod „svatého muže“, andělů a čertů. Po jejich velkolepém příchodu plném ohně byly dětem rozdány dárky. Návštěvníci se dočkali i oblíbené diskotéky. Akci navštívilo cca 100 osob od nejmenších až po starší.

2017 - VyBzučený Škrovád

Jarní teambuilding

Ve dnech 17.-19.března se uskutečnilo tradiční jarní setkání členů a dobrovolníků spolku Bzuk, tentokráte v Kostelci u Heřmanova Městce. Víkendové setkání bylo zaměřené především na školení teorie a praxe první pomoci, táborové legislativy, bezpečnosti, psychologie dětí, skupinové dynamiky, teorie a praxe her, zážitkové pedagogiky… Nechyběly ani teambuildingové hry, zábava a večer St. Patricka zakončený hledáním Leprikonova pokladu. Součástí programu byla i diskuze o celotáborové hře a náplni připravovaného dětského tábora Škola čar a kouzel 2017. Přípravy jsou v plném proudu, už není cesty zpět :)

Škrovádské čarodějnice

V neděli 30.dubna se uskutečnil druhý ročník pálení čarodějnic ve Škrovádě v Hospůdce Pod Kopcem a přilehlém okolí. Čarodějnický slet byl určen pro všechny věkové kategorie, především pak pro rodiny s dětmi. Program začal drobnými hrami na stanovištích pro děti. Každý dětský účastník dostal za splnění úkolů buřt k opečení nad ohněm. Nechyběla ani oblíbená soutěž o nejlepší čarodějnickou masku. Součástí programu byl exkurz do historie slavnosti pálení čarodějnic. V podvečer se konala výprava do škrovádských skal za zlou čarodějnicí, která byla po chycení umístěna do klecového vozíku a v doprovodu kata a bubeníka průvodem dopravena k hranici. Letos hranice vydržela až do oficiálního zapálení. Večer byl zakončen ohnivou show a diskotékou nejen pro děti. Akce byla vydařená, účast byla ještě hojnější než v roce loňském.

Škola čar a kouzel

Začátkem července proběhl další z našich letních dětských táborů, tentokráte inspirován příběhy o Harry Potterovi, ovšem v našem podání. Informoval o tom samozřejmě i denní tisk, konkrétně tuto fantastickou zprávu přinesl Denní věštec: Škola čar a kouzel se otevírá! Nejen v Bradavicích, ale i u nás máte možnost proniknout do fantastického světa kouzelných formulí, lektvarů, bylinkářství či jasnovidectví. Naše škola se pyšní náležitou kouzelnickou úrovní, nebudete tedy ochuzeni ani o létání na koštěti a další kouzelnicemi a čaroději oblíbené hrátky. Přijímání jsou nejen zájemci z čistokrevných kouzelnických rodin, ale i odvážlivci z řad „mudlů“. I ty máš tedy možnost stát se jedním z nás. Prokážeš hrdinství a odvahu v Tajuplném lese? Dokážeš zkrotit fantastická zvířata? Troufneš si na boj proti temným silám a černé magii?
V průběhu tábora mladí kouzelníci absolvovali výuku magických předmětů, bojovali proti temným silám, prokázali odvahu při výpravě za obřím pavoukem a mnoho dalšího. Z doprovodných programů lze jmenovat vystoupení kouzelníka, ukázky dravců či oblíbené diskotéky.

Podzimní „dojezd“

Ve dnech 27.-29.10. se uskutečnil víkend s názvem Reflexe a zpětná vazba pro dobrovolníky spolku Bzuk. Náplní bylo zhodnocení celého roku a uskutečněných akcí. Nechyběli ani plány a vize pro rok 2018. Víkendové setkání bylo spojeno s uspořádáním Halloweenského večera.

Strašidelný Halloween

U příležitosti svátku všech strašidel jsme v sobotu 28.10. v Hospůdce Pod Kopcem ve Škrovádě uspořádali akci s názvem Strašidelný Halloween. Akce začala soutěží o nejlépe a nejzajímavěji vydlabanou dýni. Později se mohli odvážlivci vypravit na stezku odvahy do místních skal. Na trase je čekalo setkání se strašidelnými postavami z pohádek i filmů. Na každém stanovišti byl pro děti připraven úkol, na konci trasy je pak čekala zasloužená odměna. Večer pokračoval vyhlášením výsledků soutěže o strašidelný obrázek a nejstrašidelnější masku. V průběhu celého večera byly nejen pro děti připraveny drobné hry a soutěže. V rámci „vzdělávacího okénka“ měli účastníci možnost dozvědět se informace o Dušičkách, Halloweenu a Samhainu, svátcích, které jsou spojeny s přelomem měsíců října a listopadu. Večer byl zakončen diskotékou nejen pro děti.

Mikulášská nadílka

Mikulášský večer s nadílkou proběhl v podvečer 2.12. opět v prostorách naší oblíbené Hospůdky Pod Kopcem. Při příchodu měli rodiče možnost umístit do tajné truhly balíček pro své děti spolu se seznamem jeho dobrých a špatných skutků. V průběhu samotného programu čekaly na děti úkoly od andělů a Mikuláše. V ohlédnutí do minulosti měli návštěvníci možnost zjistit, že tradice spojené se svátkem sv. Mikuláše byly v minulosti pojímány rozličným způsobem. Hry a soutěž o nejlepší masku čerta či Mikuláše vyplňovaly čekání na příchod „svatého muže“, andělů a čertů. Po jejich velkolepém příchodu plném ohně byly dětem rozdány dárky. Návštěvníci se dočkali i oblíbené diskotéky.

2018 - Přeplněné indiánské dobrodružství, poprvé na Monacu

Jarní teambuilding

Ve dnech 6. - 8.dubna se uskutečnilo tradiční jarní setkání členů a dobrovolníků spolku Bzuk, po delší době opět na skautské chatě v obci Žumberk. Víkendové setkání bylo zaměřené především na školení teorie a praxe první pomoci, táborové legislativy, bezpečnosti, psychologie dětí, skupinové dynamiky, teorie a praxe her, zážitkové pedagogiky… Nechyběly ani teambuildingové hry, zábava a indiánský večer. Součástí programu byla i diskuze o celotáborové hře a náplni připravovaného dětského tábora Tajemství starého totemu 2018. Tábor je plný do posledního místa, větší motivaci si netřeba přát.

Čarodějnice na Monacu

V pondělí 30.dubna se uskutečnilo Velkolepé pálení čarodějnic, tentokrát poprvé ve výletní restauraci Monaco a přilehlém okolí. Čarodějnický slet byl určen pro všechny věkové kategorie, především pak pro rodiny s dětmi. Program začal drobnými hrami na stanovištích pro děti, pro které byl za splnění úkolů připraven zdarma buřt k opečení nad ohněm, nechyběla ani oblíbená soutěž o nejlepší čarodějnickou masku a exkurz do historie slavnosti pálení čarodějnic. V podvečer se konala výprava do skal za zlou čarodějnicí, která byla po chycení umístěna do klecového vozíku a v doprovodu kata a bubeníka průvodem dopravena k hranici. Večer byl zakončen ohnivou show, ohňostrojem, dětskou diskotékou a venkovní open-air after párty pro dospělé s Dj Davidem. V průběhu celého odpoledne byl pro děti k dispozici skákací hrad. Pro návštěvníky bylo ve vnitřních i venkovních barech a stanech s občerstvením připraveno mnoho lákadel - grilované prase, domácí megaburgery, klobásky, hranolky i další speciality. Akce s největším počtem návštěvníků v historii našeho pořádání sletu čarodějnic se více než vydařila a již nyní se těšíme na příští rok.

Tajemství starého totemu

Začátkem července proběhl další z našich letních dětských táborů, tentokráte indiánský – Tajemství starého totemu. Naši „vesnici“ zdobilo nejen totemové pole, ale především dvě velká nepřehlédnutelná týpí. Ačkoli došlo k navýšení počtu volných míst, tábor byl naplněn opět neuvěřitelně rychle. Více dětí jsme na táboře nikdy neměli :) Radost nám udělala i účast dětí z rodinného dětského domova z Poličky. Naplňujeme naše vize – tábor pro všechny. Podrobnosti o průběhu a celotáborové hře naleznete v záložce Minulé tábory.

Podzimní „dojezd“

Ve dnech 26.-28.10. se uskutečnilo víkendové setkání vedoucích a dobrovolníků spolku Bzuk. Náplní víkendu bylo zhodnocení tábora, uplynulého roku a první teoretické přípravy tábora 2019. Sraz měl být spojen s Halloweenskou akcí, bohužel počasí nám nedovolilo toto podzimní dlabání dýní spojené se strašidelnou stezkou uskutečnit. Snad příští rok.

Mikulášská nadílka

V sobotu 1.12. se uskutečnil Mikulášský večer s nadílkou v restauraci Monaco. Byli jsme příjemně překvapeni hojnou účastí a velkým počtem dětí, ačkoli se jednalo o první akci tohoto typu na Monacu a podobné akce probíhali i na dalších místech v okolí. Pro děti byl připraven zajímavý program a na závěr večera se dočkaly i samotného Mikuláše v doprovodu čertů plivajících oheň.

2019 - Vzhůru na Olymp

Dětský karneval

V sobotu 26.1.2019 se uskutečnil Dětský karneval na Monacu. Více než hojná účast nás mile překvapila. V příjemné atmosféře jsme prožili odpoledne plné masek, her a tance.

Jarní teambuilding

Ve dnech 15.-17.3. se uskutečnilo tradiční jarní setkání členů a dobrovolníků spolku Bzuk na skautské chatě v obci Žumberk. Víkendové setkání bylo zaměřené především na školení teorie a praxe první pomoci, táborové legislativy, bezpečnosti, psychologie dětí, skupinové dynamiky, teorie a praxe her, zážitkové pedagogiky… Nechyběly ani teambuildingové hry, zábava a večer s "výpravou do podsvětí". Součástí programu byla i diskuze o celotáborové hře a náplni připravovaného dětského tábora Cesta na Olymp. Tábor je plně obsazen, což nás velmi těší a motivuje.

Slet čarodějnic

V úterý 30.dubna 2019 se od 17:00 hod. uskutečnil v restauraci Monaco další Velkolepý slet čarodějnic. Pro děti byly připraveny hry a soutěže o ceny a špekáčky pro soutěžící děti zdarma. Proběhlo vyhodnocení nejlepších čarodějnických masek, jedinečná a v okolí nevídaná výprava za zlou čarodějnicí, její chycení, odsouzení a upálení na hranici. Dětem byl k dispozici skákací hrad, večer byl zakončen ohnivou show, ohňostrojem, dětskou diskotéku a afterpárty pro dospělé s DJ Davidem Prachařem. I na občerstvení bylo myšleno - vnitřní i venkovní bary, grilovaný divočák a krůty, domácí hamburgery, klobásy, párky v rohlíku, buřty na opékání, hranolky a mnoho dalšího. I přes ne zcela vydařené počasí se akce vydařila a všichni odcházeli spokojeni.

Cesta na Olymp

V termínu 29.6. – 13.7.2019 se uskutečnil dětský letní tábor Cesta na Olymp. Naše 15 denní letní dobrodružství opět neuvěřitelně rychle uteklo. Společně jsem se dostali na horu Olymp a stali se hrdiny a hrdinkami.
Co vše jsme během tábora prožili? Namátkou např. výroba praporců, batikování kmenových triček, budování agor, výuka v řecké scholé, výprava do Toulovcových maštalí spojená s koupáním, ukázky dravců, přednáška vodní záchranné služby, opékání špekáčků, táborák, diskotéky, noční hry, plavba přes Styx, koulení Sisyfofské pneumatiky, zpěv Medúzám, Dionýsovy slavnosti, Odysseova plavba včetně výroby lodí, výprava pro zlaté rouno, průchod Minotaurovým bludištěm… a spousty dalších her, soutěží a zážitků.
Věříme, že každému z vás utkvělo v paměti mnoho zážitků a příjemných chvil. Zároveň doufáme, že si snad vybavíte i „šest vlastností“ hrdinů a budete je s láskou svým příkladem šířit dál: upřímnost, věrnost, statečnost, spravedlnost, moudrost a vytrvalost.

Podzimní sraz Bzučáků

V termínu 27. – 29.10.2019 se uskutečnilo podzimní setkání „Bzučáků“ v Radčicích – Doupnici. Náplní setkání bylo "uzavření" letošního tábora (zhodnocení, prodiskutování chyb a úspěchů, dořešení nedořešeného), zhodnocení roku 2019 a první diskuze o táboře 2020. Víkend byl zpestřen výletem na Žulovou stezku do Skutče a setkáním s jezdci na koních účastnící se probíhající Hubertské jízdy. Ještě jednou díky za zapůjčení koní. V nabitém programu jsme si našli konečně čas i na společné zapití „našich“ dvojčátek Bzučátek, protože na táboře hned po jejich narození to nebylo z pochopitelných důvodů možné.

Mikulášské odpoledne

V sobotu 7.12.2019 se v prostorách Restaurace Monaco uskutečnilo Mikulášské odpoledne s nadílkou. Program byl více než pestrý - hry a soutěže pro děti, ocenění dětských masek andílků a čertů, příchod Mikuláše s ohnivými čerty (letos doslova „zapálenými“ pro show), předávání balíčků dětem a dětská mini-diskotéka. Celým večerem nás provázela andělská moderátorka Bára. Od 21:00 hod. se uskutečnila Mikulášská diskotéka pro dospělé s DJ Davidem Prachařem.
I přes menší počet dětí se jednalo o velmi příjemnou akci.

2020 - Korona-krizový rok

Jarní teambuilding zrušen

Plánované jarní tvořivé setkání vedoucích a dalších "Bzučáků" se z důvodu vládních omezení nemohlo uskutečnit, školení tedy proběhlo samostudiem a přípravy tábora se omezily na bezpečný "internetový" prostor.

Slet čarodějnic se nekoná

Poprvé po 9 letech se letos z důvodu epidemie neuskutečnilo ani naše velkolepé pálení čarodějnic. Všichni doufáme, že se vše brzy vše vrátí do běžného stavu a nikdo a nic nám nezabrání v uspořádání letního dětského tábora.

Hvězdná brána: záchrana světa

Hned na úvod - název tábora byl vymyšlen a zveřejněn v době, kdy o koronaviru ještě nikdo ani neslyšel, opravdu v tom nebyl žádný záměr :)
V termínu 3.7. - 18.7.2020 se uskutečnil dětský letní tábor Hvězdná brána: záchrana světa. Tábor byl z důvodu protiepidemických nařízení jiný než v letech minulých, to nám však nezabránilo v tom, pořádně si ho užít. Po dlouhé době spolu, venku, v přírodě, mimo civilizaci...
Tento rok 16 denní letní dobrodružství neuvěřitelně rychle uteklo. Hvězdná brána opustila tajný vojenský sklad a znovu nám umožnila cestovat na jiné planety, navazovat nová přátelství, a především najít způsob, jak zachránit svět.

Co vše nás během záchrany světa čekalo? Mimo jiné batikování triček, základní vojenský výcvik, procházení Hvězdnou bránou a cestování skrz červí díru, setkání s mimozemskými rasami, uvěznění v časové smyčce, transport vody, karneval na planetě Artcore, luštění šifry na nestabilní hornické planetě, strašidelná trasa na Psychoměsíci, objevení Mintaků a zničení jejich ovládacího počítače, celodenní výlet do Toulovcových maštalí, táborák, špekáčky, open-air diskotéka, ohnivá show… Bylo toho hodně, ačkoli jsme se tento rok museli obejít bez doprovodných akcí.

Vše samozřejmě probíhalo dle přísných protiepidemických opatření, s dezinfekcí na každém rohu a, bohužel, pouze v oddílech – skupiny nebyly povolené. Že bylo vše v pořádku potvrdila i nečekaná neohlášená stanice z KHS Svitavy, která v rámci kontroly neshledala žádné prohřešky ani porušení.

Podzimní sraz Bzučáků

V termínu 25. – 27.9.2020 se uskutečnilo podzimní setkání „Bzučáků“ na skautském srubu v Žumberku. Náplní setkání bylo "uzavření" letošního tábora (zhodnocení, prodiskutování chyb a úspěchů, dořešení nedořešeného), zhodnocení roku 2020 a první diskuze o táboře 2021.

Halloweenské odpoledne snad za rok

Po několika letech jsme se rozhodli připravit Halloweenský večer s bohatým programem nejen pro děti. COVID-19 byl, bohužel, opět proti.

Mikuláš nepřišel

Rok plný rušení všeho pokračoval i v prosinci - ani Mikuláškou nadílku nebylo možné z důvodů vládních nařízení uskutečnit.

2021 - 10 let existenec "Bzuku", COVID stále řádí

Jarní teambuilding zrušen

Plánované jarní tvořivé setkání vedoucích a dalších "Bzučáků" se z důvodu vládních omezení nemohlo uskutečnit, školení tedy proběhlo samostudiem a přípravy tábora se omezily na bezpečný "internetový" prostor.

Slet čarodějnic se nekoná

Již druhý rok po sobě nebylo možné z důvodu pandemie připravit čarodějnický slet. Přípravy započaly, ale k realizaci z důvodu vládních nařízení nedošlo.

Tábor Říše strašidel

V termínu 3.7. - 1.7.2021 se uskutečnil dětský letní tábor Říše strašidel. Protiepidemická nařízení a pravidla jsme měli zažitá již z roku minulého, novinkou bylo povinné testování účastníků. To jsme vyřešili využitím mobilního odběrového týmu – na začátku a půlce tábora.

V letošním roce děti nezachraňovaly svět náš, ale svět pohádkový, konkrétně rozpadající se Říši strašidel. Lidé a děti především přestávají na strašidla věřit, ta tedy ztrácejí smysl své existence a stahují se do ústraní, úkrytů, přestávají strašit, opouštějí svou říši. To jsme se však rozhodli změnit – byla by škoda žít ve světě bez strašidel :) V průběhu tábora jsme se setkali s celou řadou strašidel a přesvědčili je, že je potřeba kdysi velkou říši znovu obnovit. Naší spřízněnou rádkyní byla paní Ježibaba, vodníkovi jsme pomohli chytat dušičky, hejkalovi zpívat, duchovi ohlídat hřbitov, smrťákovi sestavit kostru, úspěšně jsme nakrmili polednici, proklouzli jsme jezince,… a mnoho dalšího.

Jako již tradičně nechybělo batikování triček, venkovní open-air diskotéky (letos i s pěnou a bublifukem), opékání špekáčků, noční hlídky, ohnivá show atd.

Vše opět probíhalo dle přísných protiepidemických opatření, s dezinfekcí na každém rohu a s omezenými kontakty mezi jednotlivými oddíly. Kontrola z KHS Svitavy opět potvrdila, že vše probíhá tak jak má, bez problémů a dle všech předpisů a nařízení.

Podzimní sraz Bzučáků

O víkendu 3.-5.9.2021 se uskutečnilo velké podzimní setkání „Bzučáků“ v táborovém areálu. Náplní setkání bylo nejenom "uzavření" letošního tábora a první diskuze o táboře 2021, ale především oslava 10 let existence Bzuku. I když se to může zdát neuvěřitelné, je to tak. Právě dnes slaví "Bzuk" své 10. narozeniny. Jako občanské sdružení byl registrován 9.11.2011, a ačkoli se v průběhu času ze zákonných důvodů" transformoval" ve spolek, na dobu jeho existence to nemá vliv.

Začátky nebyly jednoduché, v úspěch a budoucnost věřil v prvních letech málokdo. I nás opouštěl počáteční optimismus – dětí bylo málo, spousta investovaného času, ještě více nenávratně investovaných financí ze soukromých zdrojů. Vše se však v dobré obrátilo a krizi jsme překonali - "Bzučíme" dál a jak pevně věřím, nepřestaneme.

Máme za sebou nespočet menších akcí (pálení čarodějnic, Mikulášské nadílky, Halloweenské večery, karnevaly, ohnivé show, pouťová setkání, Bambiriády, dětské dny...) a především 10 letních táborů (včetně toho letošního), ze kterých se domů děti vracely spokojené, šťastné a nadšené plné dojmů z prožitého dobrodružství a nádherného začátku léta.

V průběhu existence jsme vystřídali 2 táborové areály, minimálně 4 různá místa našich školení a srazů, 4 restaurace a hospůdky, kde jsme pořádali akce pro veřejnost. Navázali jsme spolupráci s mnoha firmami i soukromými osobami, na táborech uvítali rozličné jedince i organizace s doprovodnými programy pro děti...

Zažili jsme toho společně spoustu - okamžiky krizové, nepříjemné, náročné fyzicky i psychicky, mnohdy na první pohled neřešitelné situace, spory, hádky, neporozumění.... To vše k životu, i k tomu Bzučímu, patří. Vše z toho nás mnohdy posunulo dál, otevřelo nám oči, poučilo, udělalo silnějšími a odolnějšími.

Především jsme však společně prožili spoustu krásného - viděli jsme a cítili radost a nadšení dětí z prožitých táborů, slyšeli a četli jsme pochvaly široké veřejnosti za připravené akce, dokázali jsme si najít čas na společná setkání a oslavy, poznali jsme spousty nových lidí, navázali nová přátelství, navzájem si dokázali pomoci, prožívali mnohdy společně radostné i smutné okamžiky našich civilních životů...

V současné chvíli je pro mnohé z nás Bzuk nejen smysluplnou organizací, ale především živým organismem, druhou rodinnou, místem k "vypadnutí" z normálního života, prostorem k "uvolnění a relaxaci", společenstvím, které nás nabíjí pozitivní energií a dobrou náladou.

Za dobu své existence Bzuk ovlivnil spousty životů, mnoho lidí spojil, některé však mohl samozřejmě i rozdělit. Zažili jsme vyBzučené svatby, rodí se nám Bzučátka, prožíváme vyBzučené lásky i rozchody. Pomalu se blíží doba, kdy bude z dětí Bzučáků možno sestavit vlastní oddíl.

V průběhu času se nás na táborech i dalších akcích vystřídalo opravdu mnoho, řádově kolem 80 lidí. Někteří se zúčastnili jednou, někteří vícekrát, další přicházeli, odcházeli a opět přicházeli, pár jedinců vydrželo aktivních celou dobu, některým okolnosti neumožnily účastnit se pravidelně, ale v kontaktu zůstávali a zůstávají stále. Každý svým dílem pomohl k formování a nasměrování Bzuku, každý má svůj podíl na fungování a vývoji, každý má své zásluhy a každý obětoval pro společnou věc minimálně svůj čas a energii. Každý alespoň na chvíli myslel víc na druhé než na sebe a přispěl k dobré věci.

Zajímá vás, kolik dětí se zúčastnilo našich táborů? Výpočet přesného počtu je složitější, protože mnoho dětí s námi jezdí pravidelně každý rok, pokud však posčítáme „táborové kapacity“, tedy počet přihlášek za dané roky, dostaneme se k číslu 950! 950 párů dětských očí, pro které byl tábor tím nejlepším dobrodružstvím na začátku léta. A to nás hřeje u srdíček.

Rádi bychom toto velké výročí oslavili s vámi, s veřejností, ve velkolepém stylu, situace to však nedovoluje. Stejně tak nám neumožnila pořádání žádných jiných akcí v roce minulém, ani letošním (čarodějnice, strašidelný Halloweenský večer,….). Budeme věřit, že se nám podaří letošní rok uzavřít Mikulášským večerem a příští rok to opět rozjedeme ve velkém. Ještě jednou moc děkujeme za pomoc, podporu, důvěru a spolupráci. Moc děkujeme za to, že při nás stojíte, že nás máte rádi. Moc děkujeme, že se nám nebojíte svěřit své děti. Moc děkujeme za to, že jste. Nekončíme, „Bzučíme“ dál a těšíme se na další společné zážitky.

Halloweenské odpoledne snad za rok

Opět jsme se rozhodli připravit strašidelný večer a opět se nemohl uskutečnit. Věříme, že vše zúročíme v příštím roce.

Mikuláš nepřišel, i když se moc těšil

Mikuláškou nadílku nebylo možné z důvodů vládních nařízení uskutečnit. Akce tedy byla na poslední chvíli rozpuštěna, kostýmy uskladněny a truhla na balíčky od Mikuláše bude opět rok čekat na svou příležitost.

2022 - návrat k "normálu", Stroj času, Chrudim (o)žije...

Slet čarodějnic

Po dvouleté vynucené pauze opět proběhl Velkolepý slet čarodějnic. Akce byla pořádána ve Výletní restauraci Monaco. Účast byla hojná, akce vydařená. Po dlouhé době akce pro veřejnost, která nám všem dodala potřebnou energii.

Tábor Stroj času

V termínu 2.7. - 16.7.2022 se uskutečnil dětský letní tábor Stroj času. Tábor nebyl omezen žádnými „anti-covid“ nařízeními, bylo tedy možno vrátit se ke smíšeným skupinám na celotáborové bodované hry. Rovněž bylo možné zajistit doprovodné akce v průběhu tábora a stejně tak se mohlo uskutečnit návštěvní odpoledne.

Vědec Emmett Brown snil o sestrojení stroje času. Když se mu to podařilo, jeho asistent Biff mu stroj ukradl, s jeho pomocí nasbíral množství krystalů moci, získal slávu, moc i bohatství a ovládl svět v daleké budoucnosti. Bezpečnostní zařízení instalované ve stroji času zafungovalo, stroj času se dostal do našich rukou a již bylo jen na nás, jak se s ne příliš růžovou budoucností vypořádáme. V areálu naší vědecké základny jsme měli kompletně vybavenou Emmettovu laboratoř a vše potřebné, ke každovečerní aktivaci stroje času.

Navštívili jsem 12 období a 12 různých míst naší planety, v minulosti i budoucnosti, nasbírali krystaly moci dříve než Biff – Pán času, jak si začal říkat, a tím mu zabránili ve splnění jeho snu, vybudování ponuré říše, Apokalypsy. Snít je krásné, každý by měl mít svůj sen a chtít si ho splnit. Svým snem by však neměl ubližovat okolí. To bohužel Pán času pochopil až pozdě.

V rámci putování časem jsme se vypravili více než 9000 let zpět do pravěku a zkusili si život neandrtálců, podívali se do Zakázaného města na dračí slavnosti v roce 3000 př.n.l., ve starověkém Egyptě nás postihlo 10 ran a večer průzkumná mise pyramidy s mumií, zúčastnili jsme se první olympiády, z kamene vytáhli Artušův Excalibur v době středověku, setkali se s lidojedy na Nové Guinee, v Transylvánii objevili Drákulovu hrobku, v Karibiku pomohli pirátovi najít poklad, v roce 1876 jsme indiánům pomohli vyhrát bitvu u Little Bighornu, užili si květinové odpoledne ve Woodstocku, modní přehlídku v roce 2040 v Riu a vše zakončili výpravou do roku 3000, do Apokalypsy, k posmrtnému lůžku Pána času.

V průběhu tábora jsme děti neochudili ani o výlet do Toulovcových Maštalí, opékání špekáčků, open-air diskotéku, karneval či ohnivou show i představení exotických zvířat. Velké díky patří Matějovi Klempířovi (Mates Artcoretattoo Klempíř) za povídání o tetování v rámci domorodého dne, „Zbyškovi“ Trojanovi a Kačerům Chrudim za pirátské lodičky teoreticky i prakticky a Lukáši Zemanovi z Výletní restaurace Monaco za úžasné občerstvení, grilovanou kýtu a míchané nápoje v rámci návštěvního dne. Není čas ztrácet čas, každý může být Pánem či Paní svého času, je jen na každém, jak to pojme - snad šťastně pro sebe i pro ostatní.

„Ty jsi pánem svého času, využij ho rozumně a zbytečně nepromarni ani vteřinu.“

Chrudim (o)žije

V sobotu 10.9.2022 jsme vystoupili s naší ohnivou show, ohnivým cirkusem, na chrudimském náměstí v rámci pouličního festivalu Chrudim (o)žije. Vystoupení sklidilo úspěch a především nám umožnilo ukázat se opět široké veřejnosti.

Podzimní sraz Bzučáků

O víkendu 16.-18.9.2022 se uskutečnilo velké podzimní setkání „Bzučáků“. Náplní setkání bylo nejenom "uzavření" letošního tábora a zhodnocení celoroční činnosti, ale i debata o budoucnosti, plánovaných akcích a první diskuze o táboře 2023. Samozřejmě jsme si našli i čas na trochu zábavy a teambuildingových aktivit. Po dlouhé době jsme si mohli společně užít veselý a přínosný, i když propršený, víkend.

Strašidelný Halloween s Bzukem U Kapličky

V sobotu 29.10.2022 se uskutečnilo Strašidelné Halloweenské odpoledne v Chrudimi, v Restauraci U Kapličky. Pro děti byla připravena strašidelná stezka parkem, hry, soutěže, minidisko a spousta další zábavy.

Mikulášská nadílka U Kapličky

V sobotu 3.12.2022 proběhla Mikulášská nadílka v Restauraci U Kapličky Chrudim. Dorazil Mikuláš s tančícími anděli i ohnivými čerty, předávali se balíčky pro hodné děti, hry, soutěže, diskotéka, zábava a pohoda...

Setkání s anděli na zlatou neděli

V neděli 18.12.2022 se ve Slatiňanech uskutečnilo Setkání s anděli. Příjemná akce, na které jsme vystoupili s tančícím andělem a andělskou vánoční ohnivou show. Po dlouhé době jsme si opět vyzkoušeli, jaké je to vystupovat s ohněm při teplotě - 10° celsia. Sníh dodal tu správnou atmosféru a moc rádi dorazíme příště zase.